باسلام                                                                                                                                                               

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی شهدای پاکدشت به عنوان اولین بیمارستان فوق تخصصی شهرستان پاکدشت ، تحت الطاف خداوند رحمان با هدف تامین و گسترش سلامت مردم منطقه بدون توجه به عوامل نژادی، قومی و جنسیتی و با تکیه بر دانش و فن آوری روز و با بهره گیری از مدیران خلاق و  حضور کارکنان کارآمد و دلسوز در زمینه درمان انواع بیماریها  با مهربانی و حفظ احترام بیمار و همراهان در حد توان خدمت می نماید.این مرکز به پذیرایی بیماران از سراسر کشور اقدام نموده و با رعایت استانداردهای مراقبت بالینی  ،خدمات بهداشتی-درمانی با کیفیت  و موثر ارائه می نماید و در این راستا ایمنی، امنیت و رضایت بیماران و کارکنان را مد نظر قرار می دهد.

 

                                                                         دکتر انوشیروان صادقی

                                                                         ریاست بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی شهدای پاکدشت 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب