مراجعین محترم بیمارستان شهدای پاکدشت

 

نوبت گیری از پزشکان درمانگاه به صورت تلفنی و در کل شبانه روز انجام می شود.

شما عزیزان  می توانید با تماس از طریق شماره 36442001 از برنامه درمانگاه مطلع شده و نوبت خود را ثبت نمایند.

فرایند نوبت دهی تلفنی 

فایل‌ها