تعریفی مختصر از «روابط عمومی»

«روابط عمومی» مجموعه‌ اقدامات و کوششهای حساب شده‌ای است که مدیریت سازمان برای تصویر کردن چهره‌ای مثبت از سازمان در میان گروههایی که با سازمان در ارتباطند انجام می‌دهد.


اهداف روابط عمومی مرکز:

برون سازمانی:
- ایجاد فضای ارتباطی مطلوب و دوسویه بین مرکز و مخاطبان (اعم از ارباب رجوع محترم بیمارستانی و همچنین متخصصان، پزشکان، دانشجویان و سایر علاقمندان به مباحث پزشکی و تخصص‌هایی که در حیطه این مرکز به آنها پرداخته می‌شود).
- گزارش‌های رسانه‌ای (لازم به ذکر است که موفقیت یا عدم موفقیت یک روابط عمومی به میزان زیادی در گرو ارتباط آن با رسانه‌های جمعی است).
- انتشارات به علاوه استفاده بهینه از ظرفیت‌های سایت مرکز
- برگزاری مناسبت‌های ویژه با اهداف ترویجی و تشویقی شامل برگزاری مسابقات قرآنی، برگزاری رقابت‌های ورزشی و نمایشگاه‌های هنری

درون‌سازمانی:
ارائه و اجرای راهکارهایی برای همدلی و همبستگی بین مدیران و کارکنان سازمان به نحوی که کارکنان با بالاترین ضریب امنیت فکری، شغلی و روانی به مشتری ارائه خدمت نمایند.

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب