• تاریخ انتشار : 1403/03/23 - 10:59
  • بازدید : 64
  • تعداد بازدیدکننده : 61
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه
جلسه مدیران اجرایی

جلسه مدیران اجرایی

جلسه مدیران اجرایی

به گزارش روابط عمومی بیمارستان شهدای پاکدشت مدیران اجرایی مرکز جلسه ای را به جهت بررسی نقاط ضعف و قوت سیستم اجرایی مرکز و همچنین بررسی شاخص های عملکردی واحد ها در ماه گذشته برگزار نمودند . 

  • گروه خبری : عمومی
  • گروه خبری : 143481
کلمات کلیدی

تصاویر

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب