• تاریخ انتشار : 1403/03/13 - 08:09
  • بازدید : 44
  • تعداد بازدیدکننده : 40
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه
تقدیر انجمن معتادان گم نام از بیمارستان شهدای پاکدشت

تقدیر انجمن معتادان گم نام از بیمارستان شهدای پاکدشت

تقدیر انجمن معتادان گم نام از بیمارستان شهدای پاکدشت

انجمن معتادان گم به پاس خدمات بیمارستان پاکدشت به این انجمن و مراجعین تحت پوشش این گروه از دکتر خسروی ریاست بیمارستان شهدای پاکدشت به نمایندگی از بیمارستان تتقدیر و تشکر به عمل آوردند . 

  • گروه خبری : عمومی
  • گروه خبری : 143165
کلمات کلیدی
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب