سه شنبه ٠٨ بهمن ١٣٩٨ - 
1
 
منو اصلی
صفحه اصلي > کنترل عفونت > سوپروایزر کنترل عفونت  

 

زهرا حسینی

متولد سال 1365

فارغ التحصیل از دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین پیشوا در رشته پرستاری

سوابق کاری:

بخش اورژانس بیمارستان مفتح و شهدای پاکدشت

بخش ccu بیمارستان مفتح و شهدای پاکدشت

کارشناس بحران

کارشناس اعتبار بخشی

مسئول حقوق گیرندگان خدمت

بخش آندوسکوپی بیمارستان شهدای پاکدشت

 

شرح وظایف:

 •  مسئولیت گزارش موارد عفونت بیمارستانی بر اساس تعاریف استاندارد NNIS(تشخیص عفونتهای بافتها و ارگانهای مختلف) برای چهار عفونت شایع(ادرار –خون-محل عمل جراحی –ریه ها)با استفاده از الگوریتم تشخیصی
 • شناخت منابع عفونت هاي بيمارستاني از طريق بررسي و انجام پژوهش
 • بكارگيري نتايج پژوهش ها و مطالعات جديد در انجام مراقبت ها براي پيشگيري و كنترل عفونت هاي بيمارستاني
 • همكاري در توسعه و اجراي برنامه هاي آموزشي براي كادر پرستاري،دانشجويان و ساير كاركنان در صورت لزوم به منظور پيشگيري و كنترل عفونت با همكاري سوپروايزر آموزشي
 • شركت در جلسات و دوره هاي آموزشي كه دررابطه با كنترل عفونت براي كادر پرستاري با ساير گروها برگزار مي شود
 • تشكيل پرونده بهداشتي و تنظيم برنامه معاينات دوره اي واكسيناسيون براي كاركنان بيمارستان و ارائه گزارش از موارد مثبت
 • ارزيابي وسايل و تجهيزات لازم براي عفونت هاي خطرناك وارائه راهكاري مناسب به كميته كنترل عفونت بيمارستان
 • نيازسنجي آموزشي كاركنان بيمارستان در خصوص عفونت هاي بيمارستاني و پيگيري اثربخشي آموزشي
 • بازديد روزانه از بخش ها براي كشف موارد جديد احتمالي و پيگيري موارد گذشته از طريق نتايج آزمايشات و علائم باليني و ثبت و ارائه گزارش لازم به كميته مزبور
 • تهيه و تدوين دستورالعمل هاي كنترل عفونت در بخش هاي ويژه و ساير قسمتهاي آسيب پذير براساس استانداردهاي مراقبتي با همكاري كميته كنترل عفونت
 • نظارت و ارزشيابي از اجراي ضوابط و مقررات توصيه شده توسط كميته كنترل عفونت در كليه واحدهاي بيمارستاني و گزارش نتايج به كميته مزبور
 • نظارت و كمك در ايزولاسيون بيماران عفوني با توجه به خط مشي هاي كميته و امكانات موجود
 • همكاري با تيم كنترل عفونت بيمارستاني براي تشخيص،تحقيق،كنترل و ارزشيابي و بروز عفونت در همه گيري هاي بيمارستاني
 • شركت در جلسات كميته كنترل عفونت به منظور ارائه اطلاعات و گزارشات و دريافت دستورالعمل هاي اجرايي
 • انجام کشت از واحدها و لوازم (به صورت دوره ای نبایستی انجام شود.)
 • تکمیل فرمهای مربوطه و تحویل به مرکز بهداشت شهرستان
 •  ارائه شاخصهای کنترل عفونت به معاونت درمان دانشگاه
 •  پیگیری استوکهای داروئی موجود در دفتر پرستاری از لحاظ وجود داروهای ضروری و تاریخ مصرف آن من جمله استوک HIVو استوک وبا یا سایر بیماریهای شایع طبق دستورالعملهای معاونت بهداشت دانشگاه.

 

 

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری

 

   
آدرس : تهران -کیلومتر 18جاده خاوران - پاکدشت بعد از خاتون آباد
  تلفن : 36442001- 021
پست الکترونیک : shpmc@sbmu.ac.ir
       
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.